4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 2021

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος

27 - 30 Μαΐου 2021,

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος, ΕΝΘΕ διοργάνωσε το Πανελλήνιο Πνευμονολογικό της Συνέδριο.