Χορηγοί

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις παρακάτω εταιρίες για την υποστήριξή τους στο Συνέδριο: