Δορυφορικά Συμπόσια & Διαλέξεις
Videos

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ με την ευγενική υποστήριξη της Chiesi Hellas

Βελτιστοποιώντας τα οφέλη της εισπνεόμενης θεραπείας στα αποφρακτικά νοσήματα του πνεύμονα

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ με την ευγενική υποστήριξη της Boehringer Ingelheim Hellas

Ο ρόλος της εισπνευστικής συσκευής στη θεραπεία της ΧΑΠ

Ο ρόλος της εισπνευστικής συσκευής στη θεραπεία της ΧΑΠ

1 Videos

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ με την ευγενική υποστήριξη της Menarini Hellas

Θεραπευτική αντιμετώπιση στη ΧΑΠ: 2 βρογχοδιασταλτικά, 2 φορές την ημέρα

Θεραπευτική αντιμετώπιση στη ΧΑΠ: 2 βρογχοδιασταλτικά, 2 φορές την ημέρα

1 Videos

Σάββατο 29 Μαΐου 2021
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ με την ευγενική υποστήριξη της AstraZeneca

Επαναπροσδιορίζοντας την θεραπεία στις παθήσεις των αεραγωγών

Επαναπροσδιορίζοντας την θεραπεία στις παθήσεις των αεραγωγών

1 Videos

Σάββατο 29 Μαΐου 2021
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ με την ευγενική υποστήριξη της Roche Hellas

Νεότερα δεδομένα στην θεραπευτική των ινωτικών διάμεσων πνευμονοπαθειών

Νεότερα δεδομένα στην θεραπευτική των ινωτικών διάμεσων πνευμονοπαθειών

1 Videos

Σάββατο 29 Μαΐου 2021
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ με την ευγενική υποστήριξη της Novartis

Προσεγγίζοντας την θεραπεία του Ασθματικού ασθενή από το Α ως το Ω

Σάββατο 29 Μαΐου 2021
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ με την ευγενική υποστήριξη της Menarini Hellas

Προσεγγίζοντας την θεραπεία του Ασθματικού ασθενή από το Α ως το Ω

Σάββατο 29 Μαΐου 2021
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ με την ευγενική υποστήριξη της Boehringer Ingelheim Hellas

Νεότερα δεδομένα στη διαχείριση των ασθενών με Progressive Fibrosing ILDs

Νεότερα δεδομένα στη διαχείριση των ασθενών με Progressive Fibrosing ILDs

2 Videos

Σάββατο 29 Μαΐου 2021
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ με την ευγενική υποστήριξη της Pfizer Hellas

Η σημασία του πνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού εν μέσω πανδημίας SARS-COV-2