Βραβεία

Στο πλαίσιο του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νοσημάτων Θώρακος, του οποίου οι εργασίες έληξαν την Κυριακή 30 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκαν 4 συνεδρίες με Ελεύθερες Ανακοινώσεις, Κλινικά Περιστατικά με δύσκολη διαγνωστική προσέγγιση και Κλινικά Περιστατικά από την Καθ’ ημέρα Πράξη, στα οποία καταξιωμένοι συνάδελφοι υπέβαλλαν εξαιρετικές εργασίες.

Απονεμήθηκαν 3 βραβεία σε κάθε κατηγορία:

  • Ελεύθερες Ανακοινώσεις
  • Κλινικά Περιστατικά με δύσκολη διαγνωστική προσέγγιση
  • Κλινικά Περιστατικά από την Καθ’ ημέρα Πράξη

Ο ομιλητής κάθε βραβευμένης εργασίας έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει δωρεάν σε ένα από τα Hands On Seminars “Διαθωρακική Υπερηχογραφία”, Level 1, Level 2 της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος που θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΘΕ, θα ήθελε να συγχαρεί τους συναδέλφους που βραβεύτηκαν. Τους εύχεται καλή σταδιοδρομία και καλή επιτυχία

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1ο Βραβείο 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ CD4+ ΚΑΙ CD8+Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ COVID-19 ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ. EΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Κ. Δόμβρη1, Ι. Τσιούπρου1, Α. Αποστολόπουλος1, Μ. Χατζημίτροβα1, Ι. Φιλίππου1, Α. Πατάκα2, Σπ. Γουγούσης1, Θ. Κοντακιώτης1, Δ. Παπακώστα1, Ε. Φούκα1, Κ. Πορπόδης1

1 Πνευμονολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2 Κλινική Αναπνευστική Ανεπάρκειας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2ο Βραβείο

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ COVID-19

Ε. Τιρικίδου, Π. Ντόλιος, Κ. Χαδιά, E. Χαρισιάδου, Κ. Μπονέλης, Γ. Μπατζάκ, Στ. Ανευλαβής, Π. Στειρόπουλος

Πνευμονολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη

3ο Βραβείο

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΜΑΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Β. Βασιλακόπουλος, Π. Ροδίτης, Σ. Θεοδωρίδου, Γ. Παπαγόρας, Χρ. Τσουμής, Ε. Κυπιρτίδου, Στ. Λαμπρόπουλος

Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Κοζάνης

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1ο Βραβείο 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΕ PET-SCAN ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ: Ο,ΤΙ «ΦΩΤΙΖΕΙ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ε. Παπαδοπούλου1, Μ. Κωνσταντινίδου1, Μ. Μωϋσέως1, Θ. Καραΐσκος2, Στ. Παπαεμμανουήλ3, Στ. Τρύφων1

1 Πνευμονολογική Κλινική Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
2 Καρδιοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
3 Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

2ο Βραβείο

ΜΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ “ΚΥΜΑΤΟΣ” ΤΗΣ SARS-COV2 ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πρ. Κουτουκόγλου1, Μ. Κηπουρού1, Κ. Καρόζης1, Στ. Γκιντίκας1, Δ. Μολύβας1, Ι. Τσανακτσίδης2, Δ. Σιδηρόπουλος2, Δ. Καραπιπέρης1

1 1η Κλινική COVID, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
2 Ακτινολογικό Τμήμα, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη

3ο Βραβείο

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ COVID-19

Β. Παράσχου1, Μ. Κηπουρού1, Ε.-Ι. Μωραλίδης2, Γ. Άρσος2, Κ. Κατσούλης1

1 Πνευμονολογική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
2 Γ’ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ, ΓΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

1ο Βραβείο 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: ΕΝΔΟΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΣΙΣΠΛΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΚΟΗΘΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Μ. Αγγελίδης, Α. Βογιατζόγλου, Αικ. Μανίκα, Δ. Σπυράτος, Κ. Λαγούδη, Ε. Παπαδάκη, Θ. Κοντακιώτης, Κ. Πορπόδης

Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

2ο Βραβείο

ΚΛΙΝΙΚΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ (ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΝΗΝΤΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ)

Μ. Μωυσέως, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Δημητριάδης, Στ. Παπαεμμανουήλ, Στ. Τρύφων

Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

3ο Βραβείο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ -ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΥΠΝΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ CPAP ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Δ. Σιώπη1, Χρ. Καραχρήστος1, Α. Χασιώτου2, Μ. Μωυσέως1, Δ. Χλωρός1, Β. Τσάρα3

1 Πνευμονολογική Κλινική ΕΣΥ, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
2 Πνευμονολογική Κλινική ΕΣΥ Εργαστήριο Ύπνου, Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη
3 ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη